Máy phân tích nước tiểu URIT - 50 Máy siêu âm 4D Doppler màu KTS Máy siêu âm 4D Doppler màu KTS Máy siêu âm xách tay đen trắng nền màu Máy loãng xương gót chân bằng sóng âm